MetalTop logo

Wybierz swój język

Twój Systemowy Park Technologiczny

Kontakt - Metal Top Sp. z o.o.

Tarnowiec 363 / k. Krosna 38-204 Tarnowiec

NIP: 8133849299

REGON: 387760389

PKD: 63.12.Z

KRS: Nr 0000875417, Sąd Rejonowy w Rzeszowie; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5.000 zł wpłacony w całości

Bank: mBank

Nr rachunku: 51 1140 2004 0000 3102 8121 0059


Formularz kontaktowy