MetalTop logo

Wybierz swój język

Twój Systemowy Park Technologiczny

Co to jest MetalTop.pl ?

MetalTop to innowacyjna platforma online, prezentująca możliwości technologiczne firm, służąca również do zarządzania zapytaniami, ofertami, zleceniami i technologiami dla branży metalowej i tworzywowej. Całość swoich funkcjonalności obsługuje przy zastosowaniu autorskiego algorytmu opartego na machine learning. Algorytm na bazie danych użytkowników oraz wiedzy technologicznej pomysłodawcy, pozwoli na dobór odpowiedniej technologii do zlecenia, wyszuka potencjalnych wykonawców na podstawie kryteriów oraz wyszuka potencjalnych poddostawców zlecenia. Wiarygodność poszczególnych użytkowników potwierdzona będzie poprzez tworzenie grup wykonawców o wysokim współczynniku zaufania, zawierających informacje o terminowości i jakości wykonania usługi, kompetencjach oraz rzetelności kontaktu z klientem. Na konkretne zapytania ofertowe (średnica obrabianego materiału, długość, rodzaj materiału, waga, dokładność) odpowiadać będą wybrani oferenci z konkretnymi posiadanymi technologiami. Na podstawie danych będzie możliwe selekcjonowanie i dystrybucja zapytań pod dedykowanych oferentów. Platforma udostępni mechanizmy służące do selekcjonowania potrzebnych zasobów, pomocy w tworzeniu zapytań ofertowych od podstaw i wybór dostawcy zgodnego z określonymi kryteriami.