MetalTop logo

Wybierz swój język

Twój Systemowy Park Technologiczny

FAQ

 1. Co to jest METAL TOP ?

  • System METALTOP.PL powstał z pasji i wizji uporządkowania i usystematyzowania dostępu do ofert, kooperantów i rozwiązań jakimi dysponują. Jego innowacyjne rozwiązanie, oparte jest na niespotykanym dotąd rozwiązaniu, którego podstawowym założeniem jest to, że oferty i zapytania opisywane są w sposób parametryczny a nie opisowy jak do tej pory powszechnie stosowane.

 2. Dla kogo jest METAL TOP ?

  • METALTOP.PL – jest to system powstały dla tych, którzy chcą:

   • przedstawić swoją ofertę w bardzo precyzyjny, czytelny i przejrzysty sposób

   • zaprezentować swój park maszynowy i przedstawić jego możliwości

   • znaleźć nowych kooperantów w oparciu o precyzyjnie sparametryzowane wytyczne

   • znaleźć oferty spełniające pilne potrzeby

 3. Dlaczego warto być w METALTOP.PL ?

  • METALTOP.PL jest sparametryzowanym i usystematyzowanym, który pozwala przedstawić swoją ofertę lub znaleźć podwykonawcę znacznie oszczędzając czas i koszty. Pozwala znaleźć nowe możliwości współpracy i trafić do tych ofert, które trudno odnaleźć w gąszczu informacji oraz natrętnych reklam.

 4. Jaka jest różnica pomiędzy użytkownikiem zalogowanym i nie zalogowanym ?

  • Za użytkownika zalogowanego rozumie się osobę, która założyła swój profil / firmę w systemie, dokonała potwierdzenia rejestracji oraz weszła do systemu zgodnie ze swoimi parametrami logowania. Użytkownik zalogowany posiada znacznie większe uprawnienia i tylko on może dodawać i aktualizować zamieszczone oferty, zapytania.

 5. Dlaczego należy podać NIP przy rejestracji ?

  • METALTOP.PL przykłada ogromną uwagę, aby zamieszczane dane były rzetelne oraz pozbawione nadmiarowych podmiotów. Wprowadzona została wstępna weryfikacja poprawności numeru NIP celem osiągnięcia jednoznaczności i rzetelności zamieszczanych informacji.

 6. Czy można założyć firmę z wieloma oddziałami ?

  • Oczywiście. Jest taka możliwość. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie konta klasy „L”. Jeśli jesteś posiadaczem takiego konta wystarczy ponownie przeprowadzić rejestrację podmiotu z tym samym numerem NIP. System potraktuje rejestrację jako dodanie oddziału. Twoje zgłoszenie zostanie skierowane do administratora Twojego konta.

 7. Jak zmienić dane firmy ?

  • Każdy użytkownik będący administratorem konta może zmienić dane podmiotu w oknie startowym, w zakładce „Moja firma”

 8. Kto może zmienić dane firmy ?

  • Dane firmy może modyfikować jedynie administrator konta. Administratorem konta jest osoba, która dokonała pierwszej rejestracji danego podmiotu lub też scedowała uprawnienia na innego użytkownika należącego do danego konta.

 9. Kto to jest administrator firmy ?

  • Administratorem konta jest osoba, która dokonała pierwszej rejestracji danego podmiotu lub też scedowała uprawnienia na innego użytkownika należącego do danego konta.

 10. Jakie są zasady zakładania ofert ?

  • Zakładając ofertę określamy jej krótką nazwę własną, która będzie widoczna we wszelkich listach. Zarówno w Twoim profilu jak i informacjach otrzymywanych przy dopasowaniach i wyszukiwaniach. Należy więc zwrócić uwagę, aby była ona zrozumiała i niosła ze sobą podsumowanie oferty ( np. „Maszyna do toczenia dużo-gabarytowego MT01” ). W nagłówku jest również możliwość umieszczenie krótkiego opisu własnego. Ważne : opis ten również może służyć przeszukiwaniu informacji jak analizie zamieszczonej oferty przez potencjalnego odbiorcę. Aby osiągnąć największe możliwości i zwiększyć szansę dopasowania należy starać się budować oferty zawierające jak najwięcej pozycji. Zwiększy to szansę dopasowania w przypadku, gdy szukający będzie chciał zrealizować kilka operacji jednocześnie.

 11. Jakie są zasady zakładania zapytań ?

  • Zakładając zapytanie określamy jej krótką nazwę własną, która będzie widoczna we wszelkich listach. Zarówno w Twoim profilu jak i informacjach otrzymywanych przy dopasowaniach i wyszukiwaniach. Należy więc zwrócić uwagę, aby była ona zrozumiała i niosła ze sobą podsumowanie zapytania ( np. „Tokarka dużo-gabarytowego” ). W nagłówku jest również możliwość umieszczenie krótkiego opisu własnego. Ważne : opis ten również może służyć przeszukiwaniu informacji jak analizie zamieszczonego zapytania przez potencjalnego kooperanta. Aby osiągnąć największe możliwości i zwiększyć szansę dopasowania należy starać się budować zapytanie zawierające jak najmniej pozycji. Najlepiej złożyć kilka zapytań jednopozycyjnych. Złożenie zapytanie wielopozycyjnego ma zastosowanie, gdy poszukujemy ofert spełniających wszystkie nasze oczekiwania.

 12. Co to jest dopasowanie ofert i zapytań ?

  • Dopasowanie jest skojarzeniem oferty i zapytania. Powiązaniem potencjalnych kooperantów. Następuje wówczas, gdy złożone zapytanie w całości znajdzie odzwierciedlenie w ofercie. Dopasowanie następuje jedynie z wykorzystaniem ofert i zapytań zatwierdzonych, czyli opublikowanych. Robocze elementy nie biorą udziału w dopasowaniach.

 13. Kiedy następuje dopasowanie oferty i zapytania ?

  • Dopasowanie następuje natychmiast po aktywacji oferty/zapytania gdy istnieją w systemie spełniające zapytania/oferty.

 14. Co się dzieje, gdy nastąpi dopasowanie oferty i zapytania ?

  • Dopasowanie realizowane jest automatycznie w obydwie strony przy zapisie elementu. Jeśli złożona została nowa oferta, to szukane są możliwe zapytania, które spełnia. Jeśli złożone jest zapytania, to poszukiwane są ofert ją spełniające. Przy czym informacja o dopasowaniu jest generowana obustronnie. Generowana i wysyłana jest wówczas wiadomość w systemie dla dopasowanych podmiotów. Informacja o dopasowaniu może zostać również wysłana na pocztę skojarzonych podmiotów użytkowników.

 15. Jak zobaczyć dopasowania do mojej oferty / mojego zapytania ?

  • Zarówno dopasowania do ofert jak i zapytań sprawdzamy na pasku naszych ofert. Po lewej stronie licznik wskazuje ilość dopasowań (Odpowiedzi:) a umieszczona strzałka jest przyciskiem do rozwijania dopasowanych zapytań / ofert

 16. Dlaczego nie widać dopasowań ?

  • Jeśli brak dopasowań należy ograniczyć ilość wymaganych parametrów w Zapytaniach do najbardziej koniecznych, Zapytania wielopozycyjne zamienić na jednopozycyjne, cierpliwie oczekiwać na potencjalnego oferenta

 17. Co jeśli brak dopasowań lub jest ich niewielka ilość?

  • Sprawdź czy zapytania są jednopozycyjne. Jeśli tak ogranicz liczbę zaznaczonych parametrów Na zapytaniu do absolutnie najbardziej koniecznych. Jeśli nadal brak dopasowań – oznacza że w danej chwili brak oferty o oczekiwanych wymaganiach i należy zapytanie pozostawić aż do momentu pojawienia się stosownej oferty

 18. Co jeśli dopasowań jest zbyt wiele?

  • Można doprecyzować zapytanie poprzez zwiększenie liczby wymaganych parametrów lub – jeśli jest to uzasadnione – budować zapytania wielopozycyjne. Taki sposób umożliwia znalezienie dopasowania u jednego dostawcy

 19. Co jeśli w systemie brak obszaru-kategorii do określenia własnych potrzeb lub istniejące nie posiadają wystarczającą liczbę parametrów?

  • W takiej sytuacji należy skontaktować się z administratorem METALTOP i mailowo przesłać propozycję uzupełnień lub pełną kategorię z opisanymi parametrami łącznie z miejscem w strukturze gdzie ta powinna się znaleźć. W zależności od zainteresowania? daną kategorią zostanie ona umieszczona w systemie

 20. Jak często aktualizować zamieszczone zapytania oferty?

  • Tak często aby informacja na portalu była zawsze aktualna. Np. sprzedawca obrabiarek jeśli zamieszcza ogólna informację co jest przedmiotem jego handlu bez szczegółów co w danej chwili i kiedy będzie dostępne : wystarczy aktualizacja w okresach przewidzianych przez system np. co 6-mcy. Jeśli natomiast ktoś określa dostępność swojej usługi a ta jest bardzo dynamicznie zmienna : to należy aktualizować stosownie do tych zmian.